Логотип Viber Скачать Кнопка Rakuten Viber
Чтобы открыть "ПРОТОКОЛ" в Viber, отсканируйте QR-код
07.2.2020

ВС/КАС: Наявність адвокатського свідоцтва не є доказом безпосереднього здійснення адвокатської діяльності та отримання доходу від неї (ВС/КАС у справі № 500/576/19 від 27.05.2020)

https://protocol.ua/ru/vs_kas_nayavnist_2/

12:30 PM

ВС/КАС: Адвокат з діючим свідоцтвом безробітним НЕ вважається (ВС/КАС у справі № 287/21/15-а від 07.04.2020)

https://protocol.ua/ru/vs_kas_advokat_z/

12:31 PM
07.3.2020

ВС/КЦС: Боргова розписка, яка не містить посилання на момент передання грошових коштів, а умови надання та повернення коштів є суперечливими, не може свідчити про укладання договору позики (ВС/КЦС у справі № 632/2209/16,04.03.20)

https://protocol.ua/ru/vs_ktss_borgova_rozpiska_yaka_ne_mistit_posilannya_na_moment_peredannya_groshovih_koshtiv_a_umovi_nadannya_ta_povernennya_koshtiv_e_superechlivimi_ne_moge_svidchiti_pro_ukladannya_dogovoru_poziki_(vs_ktss_632_2209_16_04_03_20)/

6:08 AM

ВС/ККС: Відкриття матеріалів кримінального провадження стороною захисту проводиться ВИКЛЮЧНО за запитом прокурора, а усні показання свідка захисту можуть і не відкриватись (ВС/ККС у справі № 691/1358/15-к від 20.03.2020)

https://protocol.ua/ru/vs_kks_vidkrittya_1/

6:09 AM
07.4.2020
07.5.2020
понедельник
TYa
2:41 AM

Виправдувальний вирок за ч. 2 ст. 185 КК України: Відсутність «таємності» під час заволодіння чужим майном, не може кваліфікуватись як «крадіжка» (Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області, справа № 495/702/18)

https://protocol.ua/ua/sud_vipravduvalniy_virok_za_ch_2_st_185_kk_ukraini_vidsutnist_taemnosti_pid_chas_zavolodinnya_chugim_maynom_ne_moge_kvalifikuvatis_yak_kradigka_(bilgorod_dnistrovskiy_miskrayonniy_sud_odeskoi_oblasti_sprava_495_702_18)/

3:57 AM

ВС/ККС: Крадіжка з автомобіля повинна кваліфікуватись як крадіжка із проникненням, оскільки автомобіль підпадає під ознаки «сховище» (ВС/ККС № 653/3/18 від 17.03.2020)

https://protocol.ua/ua/vs_kks_kradigka_z/

3:59 AM

Украинцев освободили не от всех платежей по просроченным кредитам. За что в итоге придется заплатить после карантина

https://protocol.ua/ru/ukraintsev_osvobodili_ne_ot_vseh_plategey_po_prosrochennim_kreditam_za_chto_v_itoge_pridetsya_zaplatit_posle_karantina/

1:49 PM

ВС/КЦС: Об’єкти незавершеного будівництва зведені без дозвільних документів, тобто із порушенням закону – НЕ успадковуються (ВС/КЦС у справі № 347/2273/17 від 09 червня 2020р.)

https://protocol.ua/ru/ob_ekti_nezavershenogo_budivnitstva_zvedeni_bez_dozvilnih_dokumentiv_tobto_iz_porushennyam_zakonu_ne_uspadkovuyutsya/

1:58 PM

ВС/КЦС: Підготовка відзиву на апеляцію, яка лишилась без задоволення, є витратами на правову допомогу та відшкодовуються (ВС/КЦС у справі № 644/5503/17 від 01.04.2020)

https://protocol.ua/ru/vs_ktss_pidgotovka/

2:00 PM

При наїзді на відкритий люк каналізації для стягнення шкоди головне правильно визначити балансоутримувача території на якій сталося ДТП (ВС/КЦС у справі № 639/2132/18 від 30 жовтня 2019 р.)

https://protocol.ua/ru/pri_naizdi_na_vidkritiy_lyuk_kanalizatsii/

2:44 PM

При розгляді справ про відшкодування шкоди завданої під час ДТП за наявності преюдиційного судового рішення та експертного висновку, які протирічать один одному перевага надається рішенню суду (ВС/КЦС № 234/16272/15-ц від 05.09.2019)

https://protocol.ua/ru/vs_ktss_pri_rozglyadi/

2:46 PM

До фізособи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі неведення книги обліку доходів та витрат застосовуються штрафні санкції

https://protocol.ua/ru/do_fizosobi_yaka_provadit_nezalegnu_profesiynu_diyalnist_u_razi_nevedennya_knigi_obliku_dohodiv_ta_vitrat_zastosovuyutsya_shtrafni_sanktsii/

4:10 PM
вторник
Евгений

ANTITRUST LAW - Онлайн курс з антимонопольного та конкурентного права

🔥 Курс антимонопольного та конкурентного права ANTITRUST LAW від Business Consulting Academy! 📅 Старт: 21.07.2020 🕖 Графік занять: вт/чт з 19.00. 📹 Формат: онлайн (вебінари) Програма курсу: 🔷 Модуль 1: Рекламні кампанії та вимоги до них відповідно до конкурентного законодавства - Тенденції на ринку реклами - Основні види реклами - Законодавчі вимоги до реклами і компетенція АМКУ в сфері реклами 🔷 Модуль 2: Недобросовісна конкуренція та стратегії захисту - Недобросовісна конкуренція. Види та способи виявлення та захист - Захист від ризиків, пов’язаних із недобросовісною конкуренцією - Особливості здійснення ліненесі в Україні 🔷 Модуль 3: Поняття та види антиконкуретних узгоджених дій. Договори та внутрішні політики як дієві інструменти дотримання вимог конкурентного законодавства - Поняття та види антиконкуретних узгоджених дій. - Договори та внутрішні політики як дієві інструменти дотримання вимог конкурентного законодавства 🔷 Модуль 4: Порядок отримання дозволів на концентрацію та узгоджені дії - Що таке концентрація, види концентрацій - Що таке узгоджені дії та чим вони відрізняються від концентрації 🔷 Модуль 5: Представництво в Антимонопольному комітеті України - Коли потрібне представництво. - Представництво під час здійснення дослідження ринку. - Представництво заявника в цілях отримання дозволів (концентрація, узгоджені дії) та рекомендаційних роз’яснень. - Представництво під час перегляду та перевірки рішення. 🔷 Модуль 6: Надання державної допомоги в Україні - Контроль за наданням державної допомоги в Україні - Правила державної допомоги 🔷 Модуль 7: Судова практика по спорах з АМКУ - Законодавство яке регулює діяльність АМКУ, які зміни відбулися останнім часом? - Які рішення, дії або бездіяльність АМКУ оскаржується до суду? - Порядок судового оскарження, основні положення процесуального законодавства по розгляду справ у спорах з АМКУ - Проблемні питання розмежування юрисдикцій по розгляду спорів з АМКУ 🔷 Модуль 8: Антимонопольний комплаєнс на підприємстві - Мета і зміст Політики конкурентного комплаєнсу (Competition Compliance Policy) - Розробка спеціальних СОПів - Відповідь на запити АМКУ - Навчання персоналу ‼ Всі лекції та презентації будуть доступні учасникам в записі в особистих кабінетах! Спікери курсу, а також реєстрація доступні за посиланням 👉 https://bit.ly/3dXW7pi

2:44 AM
ПРОТОКОЛ

Нецензурна лайка в бік матері є домашнім насильством за яке передбачено адміністративну відповідальність (Бердичівський райсуд Житомирської області № 274/2052/20 від 26.03.2020)

https://protocol.ua/ua/sud_netsenzurna_layka/

3:25 AM

При зміні законом мінімального розміру аліментів окремий позов подавати не треба – розмір аліментів змінюється автоматично (ВС/ВП у справі № 682/3112/18 від 04.03.2020)

https://protocol.ua/ua/vs_vp_pri_zmini/

3:28 AM

Аналіз судової практики ВС/ККС щодо допустимості висновку СМЕ за відсутності в матеріалах кримінального провадження медичної документації

https://protocol.ua/ua/analiz_sudovoi_praktiki_vs_kks_shchodo_dopustimosti_visnovku_sme_za_vidsutnosti_v_materialah_kriminalnogo_provadgennya_medichnoi_dokumentatsii/

7:17 AM

В Украине хотят создать новый правоохранительный орган. Чем будет заниматься Бюро экономической безопасности?

https://protocol.ua/ua/v_ukraine_hotyat_sozdat_noviy_pravoohranitelniy_organ/

8:24 AM

Рішення судів щодо оподаткування адвокатської діяльності, якщо адвокат одночасно перебуває в трудових відносинам як найманий працівник.

https://protocol.ua/ua/rishennya_sudiv_shchodo_opodatkuvannya_advokatskoi_diyalnosti_yakshcho_advokat_odnochasno_perebuvae_v_trudovih_vidnosinam_yak_naymaniy_pratsivnik_1/

10:34 AM

Попри зміну антикорупційного закону, посадовець мав розуміти, що одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення прокурорами і суддями є кримінально караним діянням − ВС

https://protocol.ua/ua/popri_zminu_antikoruptsiynogo_zakonu_posadovets_mav_rozumiti_shcho_odergannya_nepravomirnoi_vigodi_za_vpliv_na_priynyattya_rishennya_prokurorami_i_suddyami_e_kriminalno_karanim_diyannyam_vs/

12:54 PM
среда
ПРОТОКОЛ

Шлюбний договір – дрібниці… Майно подружжя все одно має ділитись, тому що Україна не Європа за думкою Верхового Суду (ВС/КЦС № 755/19197/18 від 26.02.2020)

https://protocol.ua/ua/vs_ktss_shlyubniy_dogovir/

3:54 AM

МАФ є спорудою, на яку не може бути зареєстроване право власності, і яка може бути демонтована, як така, що перешкоджає власнику користуватися своєю власністю за його позовом (ВС/КЦС, № 203/4180/15-ц, від 18 грудня 2019р.)

https://protocol.ua/ua/maf_e_sporudoyu_na_yaku_ne_moge_buti_zareestrovane_pravo_vlasnosti_i_yaka_moge_buti_demontovana_yaka_taka_shcho_pereshkodgae_vlasniku_koristuvatisya_svoeyu_vlasnistyu/

4:15 AM

Суд: Анонімне звернення як підстава для скасування постанови Держпраці - про накладення штрафу на суму 125 190,00 грн. (Полтавський окружний адміністративний суд від 09.06.2020 р. по справі № 440/482/20)

https://protocol.ua/ru/anonimne_zvernennya_yak_pidstava_dlya_skasuvannya_postanovi_dergpratsi_(poltavskiy_okrugniy_administrativniy_sud_vid_09_06_2020_r_po_spravi_440_482_20)/

6:02 AM

ВС/КЦС: Розірвання кредитного договору не є підставою для припинення заходів забезпечення кредитного зобов’язання (ВС/КЦС у справі № 539/3306/17 від 06.05.2020)

https://protocol.ua/ru/vs_ktss_rozirvannya/

7:21 AM

В Украине хотят создать новый правоохранительный орган. Чем будет заниматься Бюро экономической безопасности?

https://protocol.ua/ru/v_ukraine_hotyat_sozdat_noviy_pravoohranitelniy_organ/

7:54 AM

ВС/ККС: Формальна участь захисника у судовому засіданні, за відсутності об’єктивної можливості здійснити захист є ПОРУШЕННЯМ права на захист (ВС/ККС у справі № 379/781/19 від 10.06.2020)

https://protocol.ua/ru/vs_kks_formalna/

8:55 AM

ВС/ККС: Фактичне затримання особи без участі адвоката є порушенням права на захист, а тому докази отримані при такому затриманні є НЕДОПУСТИМИМИ (ВС/ККС у справі № 744/499/19 від 04.06.2020)

https://protocol.ua/ru/vs_kks_faktichne/

9:57 AM
четверг
ПРОТОКОЛ

Теперь мы будем следить за образом жизни чинновника на предмет соответствия получаемой им зарплаты - глава НАПК Новиков

https://protocol.ua/ua/monitoring_obraza_gizni_ukrainskih_chinovnikov_otuchat_trangirit_byudget/

3:28 AM

ВС/ВП: Суд повинен вирішити питання про стягнення витрат на правову допомогу у БУДЬ-ЯКОМУ рішенні, яким завершується розгляд кримінального провадження по суті (ВС/ВП у справі № 598/1781/17 від 17.06.2020)

https://protocol.ua/ua/vs_vp_sud/

7:52 AM

Антон Геращенко: Інтеграція приватних відеокамер спостереження до системи «Безпечне місто» зробить країну безпечнішою

https://protocol.ua/ua/anton_gerashchenko_integratsiya_privatnih_videokamer_sposteregennya_do_sistemi_bezpechne_misto_zrobit_krainu_bezpechnishoyu/

8:16 AM

Украинцы больше не будут платить судебный сбор за обжалование административных протоколов – Комитет Рады одобрил новый законопроект

https://protocol.ua/ua/ukraintsi_bolshe_ne_budut_platit_sudebniy_sbor_za_obgalovanie_administrativnih_protokolov_komitet_radi_odobril_noviy_zakonoproekt/

10:00 AM

Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальна справа (ВС/ККС, № 665/2387/14-к,22.05.18)

https://protocol.ua/ua/vs_kks_yakshcho_strok_davnosti_spliv_do_dnya_nabrannya_zakonnoi_sili_obvinuvalnim_virokom_sudu_to_osoba_pidlyagae_zvilnennyu_vid_kriminalnoi_vidpovidalnosti_nezalegno_vid_togo_na_yakiy_stadii_perebuvae_kriminalna_sprava_(vs_kks_665_2387_14_k_22_05_18)/

2:11 PM

ВС/КАС: Орган Держгеокадастру НЕ має право відмовити у затвердженні проекту землеустрою з/д, яка приватизується, з будь-яких підстав, якщо такий проект погоджено у порядку встановленому ст. 186-1 ЗК України (ВС/КАС, № 820/4852/17 від 30 жовтня 2018р.

https://protocol.ua/ua/organ_mistsevogo_samovryaduvannya_mae_pravo_vidmoviti_u_pogodgenni_proektu_zemleustroyu_z_d/

2:20 PM

Податковий борг більше 1020 гривень не дає право платнику єдиного податку перебувати на спрощеній системі оподаткування

https://protocol.ua/ua/podatkoviy_borg_bilshe_1020_griven_ne_dae_pravo_platniku_edinogo_podatku_perebuvati_na_sproshcheniy_sistemi_opodatkuvannya/

3:17 PM
пятница

ВП/ВС: Повноваження адвоката можуть підтверджуватись і завіреною копією ордеру та без надання копії договору (ВП/ВС у справі № 320/5420/18 від 01.07.2020)

https://protocol.ua/ru/vp_vs_povnovagennya/

5:53 AM

ОП КЦС: Відчужити спільну сумісну власність, на відміну від спільної часткової, без згоди іншого співвласника НЕМОЖНА (ОП КЦС у справі № 430/1281/14-ц від 15.06.2020)

https://protocol.ua/ru/op_ktss_vidchugiti/

8:25 AM

Сповіщення поліції власником про незаконне заволодіння його автомобілем, який раніше був добровільно переданий іншій особі, є завідомо неправдивим повідомленням про злочин – ККС ВС

https://protocol.ua/ru/spovishchennya_politsii_vlasnikom_pro_nezakonne_zavolodinnya_yogo_avtomobilem_yakiy_ranishe_buv_dobrovilno_peredaniy_inshiy_osobi_e_zavidomo_nepravdivim_povidomlennyam_pro_zlochin_kks_vs/

3:01 PM
  • Поделиться ссылкой на "ПРОТОКОЛ" в Facebook
  • Поделиться ссылкой на "ПРОТОКОЛ" в Twitter
  • Поделиться ссылкой на "ПРОТОКОЛ" в Google+
  • Поделиться ссылкой на "ПРОТОКОЛ" во ВКонтакте

О приложении Viber

Viber — бесплатное приложение для обмена сообщениями и звонками, которое поможет вам общаться с друзьями и близкими, где бы они ни находились.

Оставайтесь на связи

Отправляйте сообщения, фото, видео и многое другое

Голосовые и видеозвонки

Звоните в HD-качестве и легко переключайтесь на видео

Стикеры и GIF

Если вам не хватит слов, у нас есть решение

Создавайте сообщества

Общайтесь с неограниченным количеством участников и управляйте беседой

Голосовые сообщения и короткие видео

Записывайте и отправляйте голос и видео одним нажатием кнопки

Дополнения для чата

Находите видео, музыку и многое другое и отправляйте в чат

Удаление сообщений

Отправили сообщение по ошибке? Просто удалите его

Поддержка нескольких платформ

Синхронизируйте историю чатов и переводите вызовы на Viber для компьютера

Ещё нет Viber? Загрузить сейчас

Скачать Viber с App StoreСкачать Viber с Google play