Логотип Viber Скачать Кнопка Rakuten Viber
Чтобы открыть "Nigina Amonqulova" в Viber, отсканируйте QR-код
06.22.2020
🌼🍃 Umarova 🍃🌼

Маро бишнос бо чашми мухаббат, Ки бе ишку хавас безори чонам💐

10:10 PM

Хечкас чун ман наменозад таманнои туро....❤

10:11 PM

#дархонабимонед ❤

10:12 PM
06.23.2020
ДИЛАФРӮЗИ ҲАФИЗ 101.5 Fm🎧

Чашмҳоят санъати бемислу рӯят моҳи нав, Воқеан наққоши ин хилқат ибодаткарданист! ?

12:20 PM

Чашмҳоят санъати бемислу рӯят моҳи нав, Воқеан наққоши ин хилқат ибодаткарданист!?

12:21 PM
Ш.Р.

ХУМОР Лоиқ Шералӣ Дар домани баҳор Андар деҳи Мазор Гулғунчаи таре, Покизагавҳаре Бо абрувони сабз, Бо ормони сабз Берун зи хона шуд, Мактаб равона шуд. Ёдаш ба хайр бод Он ишқи кӯдакӣ. Он ишқи гумшуда Чун шеъри Рӯдакӣ. Мерафтам аз бараш Бигрифта дафтараш. Чашмам гирифта буд Чил кокули тараш. Рӯи баҳор буд Рӯи баҳорияш. Номаш Хумор буд, Будам хуморияш. Ёдаш ба хайр бод Он ишқи кӯдакӣ. Он ишқи гумшуда Чун шеъри Рӯдакӣ. Як рӯзи тирамоҳ Аз дил кашидам оҳ... Ӯ кӯч басту рафт Моро шикасту рафт. Ёде ба тирамоҳ Аз он баҳор монд. Аз деҳ Хумор рафт, Дар дил хумор монд. Ёдаш ба хайр бод Он ишқи кӯдакӣ. Он ишқи гумшуда Чун шеъри Рӯдакӣ. Аз кӯчаи Мазор, Бо ашки шашқатор Моро надиду рафт, Гӯё париду рафт Мисли кабутарак Ҳамсоядухтарак. Чил кокул аз қафо Гуфтанд алвидоъ... Ёдаш ба хайр бод Он ишқи кӯдакӣ, Он ишқи гумшуда Чун шеъри Рӯдакӣ...

1:20 PM

*** Ало, эй беҳтар аз дунё, зи чашмони ту метарсам, Наметарсам, зи кас, аммо, зи чашмони ту метарсам. Агар чашми ту фармояд: "ғуломам бош", хоҳам буд Ки аз баъди Худо танҳо зи чашмони ту метарсам. Ду чашмони ту дарёянд, аммо сахт тӯфонӣ, Наметарсам ман аз дарё, зи чашмони ту метарсам. Чӣ савдоест дар чашмат, ки бо ин қадр шайдоӣ Мани пуршӯру пурсавдо зи чашмони ту метарсам. Зи чашмони ту метарсам, - агар пурсад маро зоҳид, Ва ё аз маҳшари фардо? Зи чашмони ту метарсам. Чунин мегӯяму аммо ба ёди чашмҳои ту Дилам гум мезанад оё, зи чашмони ту метарсам? ✍Робия Холмирзо

1:20 PM

Дар ин даврони пурармон ґанимат дон ґамхорон, Дар ин дунёи саргардон ґанимат дон ґамхорон. Забониду́ст шуд афзун ба ту мех,ре надорад х,еч, Миёни ч,умла бемех,рон ґанимат дон ґамхорон. К,аноатпеша кам бошад, к,ути доно зи ґам бошад, Гурез аз бевафо ёрон, ґанимат дон ґамхорон. Дар он бозори бединон фурушанд х,арчиро осон. Марав ту назди беорон ґанимат дон ґамхорон. Ба ч,он дуру ба ч,ом наздик дар ин бозори пурозор, Машин бо он дилозорон ґанимат дон ґамхорон. Табиби пулпарасте х,аст, рафик,и бодамасте х,аст, Х,абиби кулли беморон ґанимат дон ґамхорон. Биё, эй сок,ии зебо,дари мех,ру вафо бикшо, Ґанимат дон дилдорон,ґанимат дон ґамхрон!

1:48 PM
06.24.2020
🌹❤MARYAM❤🌹

❤❤❤

4:15 AM

❤❤❤

4:15 AM

❤❤❤

4:16 AM

Маро муҳаббати ту кушт, Манам асири он нигоҳ. Магу, магу сухан дурушт! Магу, ки ошиқи гуноҳ! ❤❤❤

4:23 AM
ДИЛАФРӮЗИ ҲАФИЗ 101.5 Fm🎧

Шом ба хайр азизони дил!

10:36 AM

Асари раҳи абад чист, чӣ донад он, ки бад дид, Раҳи неку ифтихорам ҳама аз дуъои нек аст

10:36 AM
Ш.Р.

МАРО ПУРСАНД... Гулистони ҷамолат дида гулшан, лолу ҳайрон аст, Ҳазорон марди ошиқ дар суроғат, хонавайрон аст. Ман аз ин ду маҳи гӯшанишинӣ, дида донистам, Куҷо дарду балое, бадтар аз бемори ҷонон аст ?! Касе дар роҳи ишқ қасди хиёнат мекунад, охир Ба бадномиву номардӣ, тамоми умр пушаймон аст. Миёни касбу кори одамӣ, дил оварӣ мушкил, Кӣ мегуяд ба даст овардани дил, кори осон аст?! Маро пурсанд намуди аҳриман, чӣ сурате бошад ? Сияҳдиле, ки ранҷонад касе, аз насли шайтон аст! Ман аз ин умри дурӯза, басо номардиҳо дидам, Ҳамоне ки бимурд дар роҳи ишқ, он марди Кайҳон аст !

1:08 PM
06.25.2020
💫 Л'ЭТУАЛЬ💫

Салом,эй ки диламро бо нур пайвасти,Салом эй ки ҷаҳон аз таҷаллият зебост.

7:45 AM

Устод агар набуди,илму ҳунар набуди,Устод агар набуди,ин зебу фар набуди.

7:51 AM

Higina Amongulova&Damirbek Olimov

7:52 AM

Higina Amonqulova&Damirbek Olimov

7:52 AM
06.26.2020
Ш.Р.

Моро биҳишт сӯҳбати ёрони ҳамдам аст, Дидори ёри номутаносиб ҷаҳаннам аст! Ҳар дам, ки дар ҳузури азизе ба сар барӣ, Дарёб, к-аз ҳаёти ҷаҳон ҳосил он дам аст! На ҳар кӣ чашму гӯшу даҳон дорад одамист, Бас девро, ки сурати фарзанди одам аст. Он аст одамӣ, ки дар-ӯ ҳусни сират аст, Ё лутфи суратест, дигар ҳашви олам аст. Онон, ки дар баҳор ба саҳро намераванд, Бӯи хуши рабеъ бар эшон муҳаррам аст. В-он сангдил, ки дида бидӯзад зи рӯи хуб, Пандаш мадеҳ, ки ҷаҳл дар ӯ нек маҳкам аст! Ором нест дар ҳама олам ба иттифоқ, В-ар ҳаст, дар муҷовирати ёри маҳрам аст. Гар хуни тоза меравад аз реши аҳли дил, Дидори дӯстон, ки бубинанд, марҳам аст! Дунё хуш асту мол азиз асту тан-шариф Лекин рафиқ бар ҳама чизе муқаддам аст! Мумсик барои мол ҳамасола тангдил, Саъдӣ ба руи дӯст ҳамарӯза хуррам аст.

12:59 PM

Моро биҳишт сӯҳбати ёрони ҳамдам аст, Дидори ёри номутаносиб ҷаҳаннам аст! Ҳар дам, ки дар ҳузури азизе ба сар барӣ, Дарёб, к-аз ҳаёти ҷаҳон ҳосил он дам аст! На ҳар кӣ чашму гӯшу даҳон дорад одамист, Бас девро, ки сурати фарзанди одам аст. Он аст одамӣ, ки дар-ӯ ҳусни сират аст, Ё лутфи суратест, дигар ҳашви олам аст. Онон, ки дар баҳор ба саҳро намераванд, Бӯи хуши рабеъ бар эшон муҳаррам аст. В-он сангдил, ки дида бидӯзад зи рӯи хуб, Пандаш мадеҳ, ки ҷаҳл дар ӯ нек маҳкам аст! Ором нест дар ҳама олам ба иттифоқ, В-ар ҳаст, дар муҷовирати ёри маҳрам аст. Гар хуни тоза меравад аз реши аҳли дил, Дидори дӯстон, ки бубинанд, марҳам аст! Дунё хуш асту мол азиз асту тан-шариф Лекин рафиқ бар ҳама чизе муқаддам аст! Мумсик барои мол ҳамасола тангдил, Саъдӣ ба руи дӯст ҳамарӯза хуррам аст.

1:00 PM
ДИЛАФРӮЗИ ҲАФИЗ 101.5 Fm🎧

Дуо кунам, ки насибат дареғу ғам нашавад, Умед дар сабади лаҳзаҳот кам нашавад. Тамоми саҳми дилат ишқ бошаду лабханд, Ва чашмҳои ту аз ғусса, ғарқи нам нашавад. Дуо кунам, ки сапедори қоматат ҳаргиз, Ба пеши пойи табарзан ба зӯр хам нашавад. Ва шоха шохаи зебониҳоли имонат Қалам ба бор биёрад, вале қалам нашавад. Дуо кунам, ки накуному сарбаланд шавӣ Ва ёру ҳамдилат эй кош бадқадам нашавад! (A'zam Khojasta)

1:01 PM
Ш.Р.

ҚАТРААМ, ДУНБОЛИ ҶАЙҲУН МЕРАВАМ Ман касе болотар аз худ нестам, Гӯяд ин оина, аслан кистам? Азм дорам то ба авҷи орзу, Ҳар қадар афтодам, аз нав хестам. Қатраам, дунболи Ҷайҳун меравам, То ба ҷӯбори замон ҷористам. Дар кафи дил рӯзу шаб тасбеҳи ишқ Бо хаёли дилрабое зистам. Шаклҳоро рад накардам, лек ман Дарҳақиқат ошиқи маънистам. Шиква дар ҳар даврае омад қасир, Дардаму зери забон махфистам. Дустат дорам Нигинаҷон.

1:04 PM
06.27.2020
Ш.Р.

Ассалому алайкум аҳли гурӯҳ! Субҳ ба хайр азизон! Ҳамаатонро аз сидқи дил бо иди ваҳдат, иди ягонагии миллати тоҷик муборакбод намуда, бароятон осмони софу беғубор, давлати тинҷу сулҳбор, хонадони ободро таманно дорам! Илоҳо давлату халқу миллатамон дигар он рӯзҳои мудҳиши ҷанги бародаркушро набинад, доимо сулҳу осоиш ҳукмфармо бошад! Обод бошед! Азиз бошед! Дар дилу дидаҳо бошед!

12:57 AM
.#I`/|_®️)🌙

РӮЗИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ МУБОРАК, ҲАМДИЁРОНИ АЗИЗ!

6:54 AM
ДИЛАФРӮЗИ ҲАФИЗ 101.5 Fm🎧
6:58 AM
.#I`/|_®️)🌙

РӮЗИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ ❤🇹🇯🕊 МУБОРАК, ҲАМДИЁРОНИ АЗИЗ!

6:59 AM

​Не ждите, когда закончите институт, когда родятся дети. Хватит ждать, когда начнете работать, когда уйдете на пенсию, когда женитесь, разведетесь. не ждите вечера пятницы, утра воскресенья, покупки новой машины, новой квартиры. не ждите весны, лета, осени, зимы. минуты счастья—драгоценны, это не конечный пункт путешествия, а само путешествие. работайте—не только ради денег, любите—не в ожидании расставаний. танцуйте—не обращая внимания на взгляды. самая ужасная ошибка, которую вы можете совершить—это всю жизнь гнаться за целями, не замечая как мимо вас пробегает ваша жизнь. чтобы сделать в мире что-нибудь достойное, нельзя стоять на берегу, дрожа и думая о холодной воде и опасностях, подстерегающих пловцов. надо прыгать в воду и выплывать как получится.

7:49 AM

​Не ждите, когда закончите институт, когда родятся дети. Хватит ждать, когда начнете работать, когда уйдете на пенсию, когда женитесь, разведетесь. не ждите вечера пятницы, утра воскресенья, покупки новой машины, новой квартиры. не ждите весны, лета, осени, зимы. минуты счастья—драгоценны, это не конечный пункт путешествия, а само путешествие. работайте—не только ради денег, любите—не в ожидании расставаний. танцуйте—не обращая внимания на взгляды. самая ужасная ошибка, которую вы можете совершить—это всю жизнь гнаться за целями, не замечая как мимо вас пробегает ваша жизнь. чтобы сделать в мире что-нибудь достойное, нельзя стоять на берегу, дрожа и думая о холодной воде и опасностях, подстерегающих пловцов. надо прыгать в воду и выплывать как получится. #живитездесьисейчас #любовь

7:50 AM
💫 Л'ЭТУАЛЬ💫
7:54 AM
ДИЛАФРӮЗИ ҲАФИЗ 101.5 Fm🎧

Дилам ғам дораду аммо надонам аз барои кӣ? Ҳамеша мекунад ёде зи ишқи бевафои кӣ? Ҳама савдои ин дунё намеарзад ба дунёям, Бигӯ бар дӯши ин қалбам ҷаҳони ғуссаҳои кӣ? Аз ин тақдири баргашта ба ҷон омад дили мискин, Надонам кай қабул гардид ба ҷони ман дуои кӣ. Ману дил дар набардем, аз барои ишқи бепосух, Сазоворам ба ин ғамҳо, чу медонам хатои кӣ. Шикаста бовару умед пеши чашмҳои ман, Дигар пеши кӣ биншинам, зи баҳри мутаккои кӣ? Дар ин шаҳри баҳоройин ҳама пушти хазон пинхон, Ба гӯшам мерасад исмам намедонам садои кӣ...!

10:21 AM
06.28.2020
💫 Л'ЭТУАЛЬ💫

Шукри рузи нави зиндаги❤️Субх ба хайр азизони дил💞

10:54 PM
06.29.2020
.#I`/|_®️)🌙

Nigina Amonqulova & Princess ❤ @farzona_a

12:24 PM

Спорт без фанатизма — это хороший спорт. Это здоровый образ жизни, именно он дает необходимую пользу человеку. Занимаясь спортом, при соблюдении определенных правил можно заметно улучшить самочувствие. Правила эти довольно просты и известны. Они, в частности, включают в себя соблюдение режима, правильное и сбалансированное питание, наличие постоянной физической активности, крепкий сон и прогулки на свежем воздухе. Цитаты про спорт со смыслом именно об этом. Они призваны помочь вам перейти на сторону ЗОЖ, если вы еще этого не сделали. Все что не делается в жизни все к лучшему Ваша Нигина @xfitdushanbe @niginamusic

12:25 PM
ДИЛАФРӮЗИ ҲАФИЗ 101.5 Fm🎧

Як рӯзи Худо рӯзи амон мешуда бошад, Ҳар он чӣ дилам хост,ҳамон мешуда бошад? Чун ишқ,ки парвои маҳу сол надорад, Армони дилам тозаҷавон мешуда бошад ? Як умр ба таъзими сухан хома сар афканд, Як рӯз сарафрози ҷаҳон мешуда бошад? Гӯянд қалам гуфт,ки ман шоҳи ҷаҳонам, Ин шоҳи ҷаҳон рисқрасон мешуда бошад? Бар ваъдахилофони раҳи меҳру вафоям Фарёди дилам бонги азон мешуда бошад? Бар хоҳари ҳайрону ҷигарсузу ҷавонам, Исои тараб муждарасон мешуда бошад? Аз чак-чаки ашкам,ки чу борони баҳор аст, Дунёи дилам баҳри дамон мешуда бошад? Бедоди замон бурд азизони ман аз бар, Бедодгарӣ сер зи ҷон мешуда бошад? Сарсабзии пиндори ману ёди ту некӯст, Бунёди ҷафои ту хазон мешуда бошад? Гар Меҳринисо рафт зи ёди шаҳи эҳсон, Эҳсони Худоӣ нигарон мешуда бошад? Меҳринисо Бобобекова

1:44 PM
06.30.2020

Ҳар ҷо нафасе ҳаст зи ҳасти гила дорад, Девонаву ҳушёр ҳамин силсила дорад. ✍🏻Бедил

11:10 PM

🌸

11:11 PM

Сад чаман гул резад аз ҳар хандаат, эй нозанин, Дона-дона борад аз ҳар лафзи ту дур бар замин.

11:13 PM
07.1.2020
Admin

Сухан дониста гу , то дустро душман нагардони, Зи харфи бетааммул ошно бегона мегардад.

10:49 AM

Сухан дониста гу , то дустро душман нагардони, Зи харфи бетааммул ошно бегона мегардад.

10:49 AM

Сухан дониста гу , то дустро душман нагардони, Зи харфи бетааммул ошно бегона мегардад.

10:49 AM
07.2.2020
ДИЛАФРӮЗИ ҲАФИЗ 101.5 Fm🎧
4:28 AM
пятница
ДИЛАФРӮЗИ ҲАФИЗ 101.5 Fm🎧

Ту он кабутари сафеди ишқӣ, Ки рӯйи боми ту нишаста будам. Бо тани хаставу дили шикаста, Барои ту тарона месурудам. Биё кабутари қашанги бомам, Нишаста як даме бо ҳам бисозем. Бо ҳам бисозему бо ҳам бихонем, Бо ҳам ҳаме ду дунёро бигирем.

12:31 PM
воскресенье
Шоҳсанам

Дилбари тоҷик ҳамеша бо дилам наздик. Бо дилам наздик ҳамеша дилбари тоҷик.

4:25 AM
💫 Л'ЭТУАЛЬ💫

Ё Раб,ҳама бандагон ба мақсад бирасон, Шояд,ки дар он миён мо ҳам бошем....🙏

5:29 AM
Admin

Nigina Amonqulova

11:52 AM
4:25 PM

Thanks for the warm evening ❤❤❤

4:26 PM
ДИЛАФРӮЗИ ҲАФИЗ 101.5 Fm🎧

Ҳаргиз эҳсосатро барои одамҳое, ки арзишашро надоранд талаф накун! ”Never waste your feelings on people who don't value them.”! هرگز احساست را برای آدمهایی که ارزشش را ندارند تلف نکن

10:37 PM
понедельник
вторник
.#I`/|_®️)🌙

Ба ҳар кас арзи дил гуфтан хато аст, Ба ҳар ҷо ашк рехтан нораво аст. Ба бедардон магу дарди дилатро, Ки ҳамрози дилат танҳо Худо аст!

1:20 PM
Вчера
.#I`/|_®️)🌙

Nigina Amonqulova - Kosh - Concert 2018

5:20 AM
Admin

То ки фиреби дунё набинӣ Илтифоте ба руяш накунӣ Дунё сароест ғампарвар Дар ҳеҷ як ғамаш нашинӣ

10:46 AM
💫 Л'ЭТУАЛЬ💫

Ҳама чизи ин дуне дар як лаҳза иваз мешавад Думболи ризоияти Аллоҳ бош, дусти ман.

11:19 AM
  • Поделиться ссылкой на "Nigina Amonqulova" в Facebook
  • Поделиться ссылкой на "Nigina Amonqulova" в Twitter
  • Поделиться ссылкой на "Nigina Amonqulova" в Google+
  • Поделиться ссылкой на "Nigina Amonqulova" во ВКонтакте

О приложении Viber

Viber — бесплатное приложение для обмена сообщениями и звонками, которое поможет вам общаться с друзьями и близкими, где бы они ни находились.

Оставайтесь на связи

Отправляйте сообщения, фото, видео и многое другое

Голосовые и видеозвонки

Звоните в HD-качестве и легко переключайтесь на видео

Стикеры и GIF

Если вам не хватит слов, у нас есть решение

Создавайте сообщества

Общайтесь с неограниченным количеством участников и управляйте беседой

Голосовые сообщения и короткие видео

Записывайте и отправляйте голос и видео одним нажатием кнопки

Дополнения для чата

Находите видео, музыку и многое другое и отправляйте в чат

Удаление сообщений

Отправили сообщение по ошибке? Просто удалите его

Поддержка нескольких платформ

Синхронизируйте историю чатов и переводите вызовы на Viber для компьютера

Ещё нет Viber? Загрузить сейчас

Скачать Viber с App StoreСкачать Viber с Google play