Viber logo Download Rakuten Viber Button
Scan QR to view Български Червен кръст on Viber
08.12.2020
Pressoffice BRC
4:31 AM
08.18.2020

9:07 AM
08.19.2020
Pressoffice BRC
5:52 AM
5:52 AM
5:52 AM

НАЧАЛО - Български Червен кръст

19 АВГУСТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХУМАНИТАРНАТА ПОМОЩ През 2009 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) обявява 19 август за Световен хуманитарен ден. Почита се паметта на 22-ма служители на ООН, загинали по време на хуманитарна акция при бомбена експлозия в Багдад на 19 август 2003 г. На този ден Международната федерация на дружествата на Червения кръст и на Червения полумесец, ООН, международни и неправителствени организации изразяват признанието си към хуманитарната дейност, извършвана ежедневно от хилядите доброволци и служители по цял свят за подобряване на здравето и опазване на живота на най-уязвимите хора. Тази година Световният хуманитарен ден идва, когато светът продължава да се бори с пандемията COVID-19. Хуманитарните работници преодоляват безпрецедентни препятствия, за да помагат на хората при хуманитарни кризи. Благодарим на всички доброволци, изпълнени с хуманитарен заряд и желание да помагат на хората в нужда! Вижте повече на: https://www.redcross.bg/

5:53 AM
08.20.2020
Pressoffice BRC
6:33 AM

ДАРЕНИЕ В ПОМОЩ НА БОРБАТА С COVID-19 Българският Червен кръст закупи и предостави за нуждите на Пета многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД возим рентгенов апарат – тип “Кугел”. Апаратyрата е с възможно най-ниското тегло, защитена срещу максимално натоварване и най-голямото й предимство е, че е мобилна, което улеснява работата на медиците и спомага за комфорта на пациентите. Г-жа Красимира Николчева, зам.-генерален директор на БЧК връчи дарението на д-р Борил Петров, изпълнителен директор на Пета МБАЛ София ЕАД в присъствието на: д-р Александър Трифонов - началник ”Образна диагностика”, д-р Моника Чеуз - директор на дирекция "Здравеопазване" в Столична община и др. Средствата за закупуването на апаратурата са осигурени от фирма „Елаците МЕД“ ЕАД, съобразно нуждите на медицинските заведения в борбата им с COVID-19.

6:34 AM
08.21.2020
Pressoffice BRC
1:42 AM

5:08 AM

ПРОДЪЛЖАВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПАРАМЕДИЦИ Националният учебен център на БЧК – Лозен, в партньорство с Центъра за професионално образование „Прогрес и знание” стартират обучение за професията парамедик по специалността „Парамедик – транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”, което съответства на трета степен на професионалната квалификация. Обучението ще започне в началото на месец октомври по програма, съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО. То е с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра, дневна форма на обучение /съботно-неделна/. Първи семестър / теоретична подготовка/; Втори семестър /практическа подготовка/; Трети семестър /стажантска програма/, ще се провежда в Център за спешна медицинска помощ – София. Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат свидетелство за упражняване на професията. Цената на обучението за целия курс е 2500/две хиляди и петстотин/ лева платими на пет вноски. Първа вноска – 600 /шестстотин/ лева. Срок за подаване на документи: от 10.08.2020г. до 30.09.2020г. Записване и подаване на документи за участие в курса се извършва в ЦПО Прогрес и знание“ – гр. София, ул. „Филиповско шосе“ 1, или в ЦПО към Български Червен кръст, НУЛЦ на БЧК – Лозен, с.Лозен, ул. „Половраг” 31. За повече информация: e-mail: progressiznanie@gmail.com; nulc_lozen@redcross.bg тел: 0879 86 44 67; 0876 44 97 25; 0882 98 89 02; 0889 60 12 20

5:08 AM
08.24.2020
Pressoffice BRC
6:36 AM

(first_aid)Като част от усилията за разпространение и промоция на нормите на Международното хуманитарно право (МХП), БЧК и Регионалната делегация на Международния комитет на Червения кръст в Белград подкрепият участието на представителния отбор на Юридическия факултет на Пловдивския университет в лятно училище и състезание по МХП, организирани от Истанбулския институт по Международно право, Международния комитет на ЧК и Турски Червен полумесец - Kirimli Dr. Aziz Bey International Humanitarian Law Moot Court Competition & Advanced Summer School. 🎓Инициативите са предназначени за студенти по право и ще се провеждат изцяло във виртуална среда. Отборът на ЮФ на ПУ в състав: Тодор Рогошев, Виктория Стоянова и Франческо Ночев е единственият български отбор, който е допуснат за участие в събитието. Студентите са членове на Клуба по МХП към Юридическия факултет, учреден съвместно от БЧК и ПУ “Паисий Хилендарски”.

6:36 AM

(first_aid)Като част от усилията за разпространение и промоция на нормите на Международното хуманитарно право (МХП), БЧК и Регионалната делегация на Международния комитет на Червения кръст в Белград подкрепят участието на представителния отбор на Юридическия факултет на Пловдивския университет в лятно училище и състезание по МХП, организирани от Истанбулския институт по Международно право, Международния комитет на ЧК и Турски Червен полумесец - Kirimli Dr. Aziz Bey International Humanitarian Law Moot Court Competition & Advanced Summer School. 🎓Инициативите са предназначени за студенти по право и ще се провеждат изцяло във виртуална среда. Отборът на ЮФ на ПУ в състав: Тодор Рогошев, Виктория Стоянова и Франческо Ночев е единственият български отбор, който е допуснат за участие в събитието. Студентите са членове на Клуба по МХП към Юридическия факултет, учреден съвместно от БЧК и ПУ “Паисий Хилендарски”.

6:37 AM
08.26.2020
Pressoffice BRC
4:37 AM

(first_aid)Със средства, дарени на БЧК кампанията #ЗаедноСрещуCOVID19 бяха закупени и предоставени пералня и сушилня (на стойност 868 лв.) за нуждите на Дома за стари хора „Гергана“ във Варна, където има установени случаи на заразени с новия коронавирус. (checkmark)С направеното дарение се дава възможност да се организира отделно пране на дрехите и спалното бельо на болните и да се предпазят останалите възрастни хора.

4:37 AM

4:37 AM

(first_aid)Със средства, дарени на БЧК кампанията #ЗаедноСрещуCOVID19 бяха закупени и предоставени пералня и сушилня за нуждите на Дома за стари хора „Гергана“ във Варна, където има установени случаи на заразени с новия коронавирус. (checkmark)С направеното дарение се дава възможност да се организира отделно пране на дрехите и спалното бельо на болните и да се предпазят останалите възрастни хора.

4:39 AM
08.27.2020
Pressoffice BRC

(first_aid)БЧК откри три нови центъра “Домашни грижи” в градовете Монтана. Те ще предоставят интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на уязвими и самотни хора над 50 г. с хронични заболявания и трайни увреждания. 👩‍⚕️Услугите се предоставят от висококвалифицирани медицински сестри и домашни помощници, притежаващи удостоверение за успешно завършен специализиран курс и в тясно сътрудничество с личните лекари на потребителите, други медицински специалисти, лечебни заведения и социални институции на местно ниво. (checkmark)Всички грижи се осъществяват след индивидуална оценка на нуждите и на базата на сключено споразумение с потребителите (или техните близки). (checkmark)Интегрираните здравно-социални грижи са подходящи и за възрастни хора след активно лечение в болница, както и за самотноживеещи хора в малки и отдалечени населени места в рамките на съответната община. (checkmark)Очаква се новите центрове да обгрижат около 300 възрастни хора, живущи както в градовете, така и в прилежащите към тях села. (checkmark)Центровете осъществяват своята дейност с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в рамките на проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“. Той се изпълнява от БЧК в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти. (checkmark)Новите центрове осигуряват работа на 30 души.

3:38 AM

3:38 AM

(first_aid)БЧК откри три нови центъра “Домашни грижи” в градовете Монтана, Видин и Белоградчик. Те ще предоставят интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на уязвими и самотни хора над 50 г. с хронични заболявания и трайни увреждания. 👩‍⚕️Услугите се предоставят от висококвалифицирани медицински сестри и домашни помощници, притежаващи удостоверение за успешно завършен специализиран курс и в тясно сътрудничество с личните лекари на потребителите, други медицински специалисти, лечебни заведения и социални институции на местно ниво. (checkmark)Всички грижи се осъществяват след индивидуална оценка на нуждите и на базата на сключено споразумение с потребителите (или техните близки). (checkmark)Интегрираните здравно-социални грижи са подходящи и за възрастни хора след активно лечение в болница, както и за самотноживеещи хора в малки и отдалечени населени места в рамките на съответната община. (checkmark)Очаква се новите центрове да обгрижат около 300 възрастни хора, живущи както в градовете, така и в прилежащите към тях села. (checkmark)Центровете осъществяват своята дейност с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в рамките на проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“. Той се изпълнява от БЧК в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти. (checkmark)Новите центрове осигуряват работа на 30 души.

7:14 AM
08.30.2020
Pressoffice BRC
3:49 AM

Trace the Face - Migrants in Europe - Red Cross - Is your family looking for you

🌎На 30 август светът отбелязва Международния ден на безследно изчезналите. 🔔Той се провежда по инициатива на роднините на хиляди хора в страните от Латинска Америка, считани за изчезнали по време на въоръжени конфликти и вътрешни безредици. (first_aid)Тази година делегацията на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) отбелязва деня с акцент върху хората, изчезнали в резултат на конфликта в Сирия, където десетки хиляди семейства нямат вести от своите близки. От 2012 г. МКЧК регистрира огромен брой заявления за изчезнали хора, които идват от различни краища на зeмното кълбо и обхващат повече от 80 страни. ⚠️Всеки, които е изгубил контакт с член на семейството си или близък може да подаде молба в Националното дружество на Червения кръст и Червения полумесец в страната, в която живее или да използва платформата - „Открий лицето” – Trace The Face. 👉https://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/home.aspx Уебсайтът публикува снимки на хора, които в момента търсят свои близки, изчезнали по миграционните маршрути към Европа. Платформата помага да се свърже по едно семейство на седмица. (first_aid)В мандата на БЧК и един от важните приоритети е дейността по „ Възстановяване на семейни връзки (ВСВ) и закрила”. Повече информация и контакти можете да намерите на официалната страница на БЧК: 👉https://www.redcross.bg/activities/search_relative и на - 👉https://www.facebook.com/RFLBulgaria

3:50 AM
08.31.2020
Pressoffice BRC
6:03 AM

6:03 AM
09.1.2020
Pressoffice BRC
6:47 AM

6:57 AM
09.2.2020
Pressoffice BRC

(first_aid)Доброволци на БМЧК-Бяла участваха като актьори в заснемането на филма “Ангелът на милосърдието“, посветен на подвига и делото на баронеса Юлия Вревска. Участниците се върнаха назад във времето и се превъплътиха в образите на медицински сестри, лекари и ранени войници. (light_bulb)Идеята на творческия състав – Борис Радев - режисьор, и Аделина Радева – сценарист, е популяризиране на делото на баронесата в помощ на българския народ по време на Руско-турската освободителна война (1877-1978), както и огромната роля на милосърдието, себеотдаването и саможертвата по време на големи национални изпитания. (first_aid)Националното ръководство на БЧК подпомогна финансово заснемането на филма, а БЧК-Русе осигури изцяло необходимите реквизити и оборудване за снимките: 10 бр. походни легла, 4 палатки, шатра, знамена с Червен кръст, аптечки, одеала и др. 📺Филмът ще бъде излъчен по БНТ в периода 13 - 30 септември 2020 г., когато ще бъде открит официално и музей в гр. Бяла, посветен на делото на Юлия Вревска в България.

7:13 AM
7:14 AM
09.3.2020
Pressoffice BRC

(first_aid)Членове на ДЕРБАК, МАЕ-София и „Водноспасителна дейност“ на БЧК-София участваха в тренировъчен курс, проведен от служители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“. (checkmark)Тридневният курс бе проведен съвместно с Националния екип за действия при наводнения и доброволци и служители от БЧК-Благоевград. (checkmark)Фокус на обучението бе подготовката на доброволците за реакция при наводнения и последващи кризи. (checkmark)Програмата включваше разиграване на различни аварийни ситуации: издирване и оказване на помощ на хора в градска среда, действия на спасителния екип след оттегляне на водата и др. (first_aid)С бързата си, точна и екипна реакция по време на симулацията, доброволците показаха добрата си подготовка за действия в кризисни ситуации, както и синхронизирано сътрудничество с екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”.

4:06 AM
4:06 AM

👉Знаете ли, че правната закрила на лицата по време на конфликт (ранените и болните на бойното поле, военнопленниците, цивилните лица и обекти по време на въоръжен конфликт) се регламентира от Женевските конвенции, които са в основата и на международното хуманитарно право (МХП). (checkmark)Приети непосредствено след края на Втората световна война, те са сред малкото международни договори, които са всеобщо ратифицирани и отразяват универсалните ценности на етичното поведение във време на въоръжен конфликт. (checkmark)България е ратифицирала Женевските конвенции и последователно спазва ангажиментите си по тях. (checkmark)През февруари 2019 г. с Постановление на МС в България е създаден и Национален комитет по международно хуманитарно право, който подпомага държавните институции при прилагането на нормите на МХП и в изпълнението на Конвенции. (first_aid)БЧК е основен партньор на държавата в тази област.

8:11 AM
8:11 AM

8:11 AM
09.4.2020
09.5.2020
Pressoffice BRC
4:45 AM
09.6.2020
Pressoffice BRC

135 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Честит празник! 🇧🇬

3:14 AM
3:14 AM
09.7.2020
09.8.2020
Pressoffice BRC

Когато помагаш, се случват добри неща!

9:04 AM
09.9.2020
Pressoffice BRC
8:20 AM

8:21 AM
09.10.2020
7:39 AM

(first_aid)БЧК подава ръка за безопасно връщане в училище (checkmark)133 санитарно-хигиенни стелки и 665 л дезинфектант, предназначени за най-малките ученици в страната, получи като дарение Министерството на образованието и науката в навечерието на първия учебен ден. (checkmark)Дарението е част от инициативата „Подаваме ръка за безопасно връщане в училище“, която е подкрепена от ЗК „Лев Инс“ АД, „Брезентови изделия“ АД, ХМИ – Велико Търново АД и Съюза за стопанска инициатива и има за цел да осигури безопасността на децата при завръщането им в класните стаи в условията на извънредна епидемиологична обстановка.

9:24 AM
9:24 AM
09.11.2020
Pressoffice BRC

(first_aid)На 12 септември /събота / от 10:30 ч. в Южния парк – английската поляна, столичната организация на БЧК ще отбележи Световния ден на първата помощ, който тази година преминава под мотото “Първа помощ в училище” (checkmark)Включете се и Вие! За най-малките има подготвени игри и изненади.

4:47 AM

4:48 AM
09.12.2020
Pressoffice BRC

(first_aid)БЧК отбелязва Световния ден на първата помощ за 20-ти пореден път. От 2000 г. всяка втора събота на месец септември е посветена на този ден по инициатива на Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец.

8:00 AM
8:00 AM
09.14.2020
Pressoffice BRC

(first_aid)От 7 до 11 септември се проведе първото издание на състезание по международно хуманитарно право - Kırımlı Dr. Aziz Bey IHL Competition, организирано от Турския червен полумесец, Istanbul Center for International Law и ICRC. 🎓Трима студенти по право от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски", с подкрепата на БЧК, представиха България в първото по рода си онлайн състезание по МХП. (checkmark)Отборът се представи отлично, достигайки до полуфинали, а един от членовете му Тодор Рогошев беше отличен с приза за най-добър говорител. (trophy)

4:17 AM
4:18 AM
09.15.2020
Pressoffice BRC

📚Детенце хубаво, пиленце любаво! Къде под мишница с таз малка книжчица? Отивам, бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, добро да сполуча. 🔔На добър час на всички малки и големи ученици, на техните учители и родители

3:04 AM

3:04 AM

📚Детенце хубаво, пиленце любаво! Къде под мишница с таз малка книжчица? Отивам, бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, добро да сполуча. 🔔На добър час на всички малки и големи ученици, на техните учители и родители!

3:04 AM
10:07 AM

(first_aid)Ако си студент по право, абонирай се за безплатния бюлетин на БЧК по международно хуманитарно право. 📧Изпрати имейл до info@redcross.bg , като в полето за тема напишеш „бюлетин МХП“. 📰Бюлетинът се издава в онлайн формат и включва възможности за участие в курсове, състезания, конкурси, актуални публикации в сферата на международното хуманитарно право и други. ⚠️Данните ти ще бъдат третирани отговорно и няма да бъдат използвани за друга комуникация.

10:07 AM
09.17.2020
Pressoffice BRC

⛑Корица на сп. "Младежки Червен кръст", 1924 г. Автор: Иван Мърквичка

4:42 AM

(first_aid)Корица на сп. "Младежки Червен кръст", 1924 г. Автор: Иван Мърквичка

4:42 AM
Friday
Pressoffice BRC
8:08 AM
Sunday
Pressoffice BRC

(first_aid)Първите дружества на Червения кръст в България са основани през 1878 г. в София и Сливен, а националната организация е създадена през 1885 г. (checkmark)На 20 септември 1885 г., преди точно 135 г., с Указ № 168, княз Александър Батенберг утвърждава устава и взима под свое покровителство дружеството Червен кръст в България. (checkmark)Председател е митрополит Климент (Васил Друмев), а подпредседател е д-р П. Минчович. (first_aid)Официалното признаване от Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) е само месец по-късно, на 20 октомври 1885 г.

2:43 AM

2:43 AM

🕟Днес от 16:30 ч. БНТ1 ще излъчи за първи път филма "Ангелът на милосърдието", посветен на баронеса Юлия Вревска, оставила един от най-ярките уроци по милосърдие и човеколюбие. ⛑Участие във филма вземат и доброволци на БЧК-Русе.

4:42 AM

4:42 AM
Monday
Pressoffice BRC

(first_aid)За поредна година БЧК и „Пътна полиция“ подкрепиха инициативата на СБА за „Най-добър млад шофьор на България”. 🚗Участниците трябваше да покажат майсторско шофиране, бърза реакция в “стресово” трасе с препятствия, а експертите от БЧК ги поставиха в реална ситуация за спасяване на човешки живот след тежко пътнотранспортно произшествие. Накрая състезателите трябваше да покажат бързина и познания в групово изпитание по смяна на гуми. 🥇Първото място спечели Георги Ванков от Габрово, който победи категорично останалите в оказването на първа помощ на пострадал при тежко ПТП и показа завидни знания при изпитание за събиране комплект медицинска аптечка с най-бързо време. 🥈Втори завърши Сашо Костадинов на 23 г. от с. Момина Клисура 🥉На трето място се класира Йордан Тодоров на 22 г. от София 🇧🇬Трима призьори ще представят страната ни на европейско състезание през октомври в Полша.

4:11 AM
4:11 AM

4:11 AM
Tuesday
Pressoffice BRC

На 22-и септември България чества едно от най-значимите събития от новата си история. На тази дата през 1908 г., 30 години след руско-турска война, българската държава, една от най-старите в Европа, обявява своята независимост. Така, след пет века, България отново се появява на картата на Европа. Честит празник!🇧🇬

4:19 AM
  • Share Български Червен кръст Community on Facebook
  • Share Български Червен кръст Community on Twitter
  • Share Български Червен кръст Community on Google+

What is Viber?

Viber is a free messaging and calling app that allows people to connect with friends and family, no matter who they are or where they are from.

Stay in touch

Send texts, photos, videos and more

Audio and video calls

Make HD-quality calls and switch to video easily

Stickers & GIFs

Communicate genuinely, playfully and expressively

Create Communities

Build and manage conversations with unlimited members

Instant voice & video

Record quick-sending voice and video messages

Chat Extensions

Find & share videos, music and more right in your chats

Delete seen messages

Take back what you didn't mean to send

Multi-platform

Sync history and transfer calls to Viber for Desktop

Don't have Viber yet? Download now

Get Viber on App storeGet Viber on Google play